Per què associar-te?

Per què tenim el desig de participari col·laborar amb totes les entitats del barri perconstruir una Trinitat Nova millor.

Objectiassociarte2us de l’associacióDefensem els interessos del col·lectiu comercial i empresarial del barri de Trinitat Nova, la representació d’aquest col·lectiu davant l’administració, la cohesió del teixit comercial i empresarial del barri, la col·laboració i participació en els projectes del barri en tot allò que contribueixi a través de l’associació a la seva millora, i endegar iniciatives, en el sentit més ampli, per a la millora de la competitivitat i la promoció tant del territori com de les empreses que hi operen.Els nostres serveis

 • Informació i acompanyament: normatives, tràmits…
 • Asse

  ssorament al funcionament de les empreses.

 • Formació per a la millora de les competències professionals.
 • Dinamització comercial: activitats, campanyes i altres accions de difusió per al servei de les veïnes i veïns del barri.
 • Descomptes en la taxa de recollida de residus i altres serveis.
 • Interlocutor amb l’administració…

Què fem

  • INFORMEM I ASSESSOREM a les empreses del barri:

el Servei gratuït de suport està en funcionament dins el Programa de Promoció Comercial posat en marxa des del Districte de Nou Barris.

  • FORMACIÓ per a la millora de les competències professionals.

Servei que coordinarà l’oferta existent a la ciutat i accions adreçades al comerç dins el Programa de Promoció Comercial.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL: activitats, campanyes i altres accions de difusió per al servei de les veïnes i veïns del barri.

  • DESCOMPTES
  • L’associació demanarà signar el Pacte Cívic a fi de tramitar els descomptes en la taxa de residus municipal.

I també, estudiarà altres actuacions en la mateixa línia amb proveïdors.

  • INTERLOCUTOR davant les entitats i l’administració. En aquest sentit, pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona i al districte de Nou Barris:
  • Tramitarem els ajuts municipals disponibles per:
   • L’enllumenat de les festes de Nadal
   • Enfortir el Comerç, segons les convocatòries anuals
   • Bons Compromís, una línia per afavorir la contractació de persones amb bonificacions per a les empreses.

I d’altres que puguin ajudar les nostres empreses i l’activitat comercial.

 • Treballarem a favor de col·laborar amb el Districte en:
  • Comerç,

   demanant participar en el Consell de Comerç de Nou Barris.

  • Seguretat al barri, amb la nostra participació en l’espai de coordinació de seguretat creat a Trinitat Nova i en el què ja hi som presents.
  • Neteja al barri, col·laborant i participant amb el Districte.
  • Manteniment,

   enfortint la col·laboració amb el districte per la millora de les façanes i els espais comercials de Trinitat Nova.